Events at Sidebar

May 2019

May
29

Who and Paulo Da Rosa Sidebar, San Diego, CA Wednesday May 29

May
29

Fresh One Sidebar, San Diego, CA Wednesday May 29

June 2019

Jun
08

Chris Cutz Sidebar, San Diego, CA Saturday June 8

Jun
19

Slowhand Sidebar, San Diego, CA Wednesday June 19

July 2019

Jul
12

Vanilla Ace Sidebar, San Diego, CA Friday July 12